Wednesday, October 02, 2002

Representanter for Mexicos urfolk kommer til Norge fra 5. til 12. oktober 2002. Du er velkommen til de åpne dagene.

TORSDAG 10. OKTOBER
* Åpen dag med LAG kl.18.00 - Alternativhuset, Møllergaten 23-25
* Konsert kl 21.00 i Malmøgaten 5

LØRDAG 12. OKTOBER
* Åpen dag, kl 14.00-18.00 på Mai Kafe, Møllergata 38

For mer informasjon: ring telefon 41 10 20 34

Thursday, September 26, 2002

Program for Urfolksuka 2002

Mexicos urfolk er rundt 12 millioner mennesker og mer enn 40 nasjoner. 60% av den mexikanske befolkningen lever på fattigdomsgrensa, urfolk under de verste sosiale og økonomiske forholdene.

ANIPA (Den Nasjonale Urfolksforsamling for Selvstyring og Flernasjonalitet) har i flere år arbeidet intenst for å motarbeide fattigdommen og for deltagelse i demokratiet. Urfolk ønsker at regjeringene i Europa krever respekt for urfolks rettigheter og et samarbeid for bærekraftig utvikling.

Mexico er et av de landene som avskoges i et forferdelig tempo, deres egne maisfrø er i fare på grunn av genmanipulerte maisfrø som invaderer 80% av deres matproduksjon.

Mexicos regjering underkjenner tidligere avtaler og setter ennå større juridiske grenser for anerkjennelse av urfolk, deres medisin blir røvet av farmakologisk industri uten respekt for urfolkenes rettigheter.

Representanter for Mexicos urfolk kommer til Norge fra 5. til 12. oktober 2002. Du er velkommen til de åpne dagene.

De vil møte diverse sosiale og institusjonelle instanser:
- Norske regjering
- NORAD
- Folkevalgte på Stortinget
- Miljøorganisasjoner
- Fagforeninger
- Ungdomsorganisasjoner
- Menneskerettsorganisasjoner
- Politiske partier